Bygging av kraftlinjer

Brødrene Hals AS utfører nybygging og vedlikehold av kraftlinjer i distribusjonsnett og regionalnett, samt kabelanlegg i distribusjonsnettet.
Vi har erfaring med både tremaster, komposittmaster og stålmaster.
Har egne ansatte med fagbrev i fjell- og bergverksfaget, og ansatte med sertifikat for bergsprengere og bergsprengningsleder.
Staben er i dag på totalt 14 ansatte som disponerer egne gravemaskiner, borerigger og maskiner for terrengtransport..

Innleie

Vi leier inn helikopter til nødvendig transportoppdrag

Maskiner

Vi har gravemaskiner, borerigger, muskeger og traktorer