April 2013 – september 2014


Bygging av ny 132 kV –linje Vistenfjorden – Skåren, tremastlinje, lengde 19,3 km.
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS

August – november 2015


Rehabilitering av 132 kV – linje Grytåga – Alsten, tremastlinje, lengde 3,7 km.
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS

August – september 2014


Demontering av eksisterende 66 kV – linje.  Bygging av ny 132 kV – linje Tilrem – Skåren, kompositt og stålmastlinje, lengde 1,8 km.
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS

August 2014


Demontering av fjordspenn 132 kV over Vistenfjorden, montasje av nye stålmaster inkl. betongfundament, montasje av nytt fjordspenn, lengde 900 m.
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS

Juli – September 2016


Bygging av 22 kV Axces 70 linje og ADSS fiberlinje, Vakkerjordvatnet. Lengde 1,7 km. Legging og montasje av HS – og LS kabler.
Oppdragsgiver: Nordlandsnett AS

Juli 2016 


Oppgradering av 132 kV-linje Langvatn – Svabo, stålmaster. Utskifting av isolatorer og ny tråd, type ACCR. Lengde 3,3 km.
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS

Juni – november 2016


Fornyelse/oppgradering av 22 kV - linje.  Lengde 12 km.
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Oktober – desember 2015


Ombygging av linjer ved Trongsundet, 132 kV, tremastlinje, lengde 1,5 km.
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS

September 2014 – Juli 2015


Bygging av ny 132 kV-linje Lande – Borkamo, tremastlinje, lengde 11,2 km, inkl. strekking av fiber.
Oppdragsgiver: Helgeland Kraft AS