Daglig leder

+47 926 39 552

Brødrene Hals AS utfører nybygging og vedlikehold av kraftlinjer i distribusjonsnett og regionalnett, samt kabelanlegg i distribusjonsnettet. 

Vi har erfaring med både tremaster, komposittmaster og stålmaster.

Har egne ansatte med fagbrev i fjell- og bergverksfaget, og ansatte med sertifikat for bergsprengere og bergsprengningsleder. 

Staben er i dag på totalt 14 ansatte som disponerer egne gravemaskiner, borerigger og maskiner for terrengtransport.

For nærmere info om Brødrene Hals AS, kontakt Tor-Arne Bjørnå  på tlf. +47 926 39 552 eller bruk vårt kontaktskjema.


Styret i Brødrene Hals AS:
Styreleder: Dag Hals,  Styremedlem: Gustav Hals,  Varamedlem: Jostein Hals,  Daglig leder: Tor Arne Bjørnå
Org.nr. 918 786 368